Välkommen till Kumla bildarkiv.
Bildarkivet förvaltas av kulturavdelningen. I bildarkivet hittar du digitaliserade bilder och negativ som förvaras i Kumla kommuns arkiv. Här ingår också ett antal bilder som lånats ut av privatpersoner och andra för inskanning.