Hem > Söktips

Söktips

Enkel sökning

Skriv i sökrutan i övre högra hörnet. Du kan skriva ett eller flera ord. Sökningen görs i hela databasen.

Avancerad objekt-sökning

När du vill begränsa din sökning, använder du avancerad objektssökning. Du hittar den när du klickar på de tre prickarna vid sökrutan längst upp till höger. Här kan du begränsa din sökning till särskilda fält. Börja med att välja vilken typ av objektsinformation du söker, det gör du i det vänstra sökfältet under rubriken Begränsa på särskilda fält. Sedan avgränsar du sökordet under det mittersta sökfältet. I det högra sökfältet skriver du in sökordet. Klicka sedan på Sök efter objekt längst ner på sidan.

Fotoår

Välj först kategorin Tillkomst start under Begränsa på särskilda fält. I nästa fält väljer du alternativet Innehåller. Skriv sedan in önskat fotoår i sökfältet längst till höger. Klicka på Sök efter objekt längst ner på sidan.

Om du vill ha bilder från en särskild tioårsperiod, väljer du i stället Börjar med i mittenfältet. I sökfältet skriver du de tre första siffrorna i perioden, till exempel 193. I exemplet får du träffar på bilder från 1930-talet.

Avancerad person-sökning

Här söker du fotografer, INTE personer i bild. Personer i bild söks bäst i vanlig enkel sökning.